کتاب تحلیل روش های پیشرفته با استفاده از نرم افزار Eviews 10

نورعلم-خداپناه

محصول جدید

250,000 ریال

اقتصاد
مسعود خداپناه،صلاح ابراهيمی، مريم كريمی كندوله
نورعلم
9786001693373
124
1
1398
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب تحلیل روش های پیشرفته با استفاده از نرم افزار Eviews 10

کتاب تحلیل روش های پیشرفته با استفاده از نرم افزار Eviews 10

مــحصولات مرتبط