کتاب تحلیل سری های زمانی با استفاده از نرم افزار 10 Eviews

نورعلم-خداپناه

محصول جدید

360,000 ریال

اقتصاد
مسعود خداپناه،صلاح ابراهيمی، مريم كريمی كندوله
نورعلم
9786001693359
206
1
1398
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب تحلیل سری های زمانی با استفاده از نرم افزار 10 Eviews

کتاب تحلیل سری های زمانی با استفاده از نرم افزار 10 Eviews

مــحصولات مرتبط