کتاب تکنیک های کار با جامعه مددکاری جامعه ای

فرا انگیزش-اقلیما

محصول جدید

200,000 ریال

علوم اجتماعی
مصطفی اقلیما، حمیده عادلیان راسی
فرا انگیزش
978-964-2698-20-2
316
1
1388
وزیری
گالینگور

در این كتاب سعی شده است روش استفاده از فنون تكنیك های روان شناسی در مددكاری فردی، گروهی و جامعه آموزش داده شود؛ به گونه ای كه مددكاران اجتماعی شاغل در مراكز مختلفی همچون بهزیستی، آموزش و پرورش، زندان ها، بیمارستان ها و سایر ادارات بتوانند با استفاده از آن فنون در كار خود موفق عمل نمایید. بدین سان، كتاب حاضر حاوی مطالبی است در ارتباط با نحوه صحیح كمك به دیگران، شناخت مددجو، درك مشكل، آشنایی با انگیزه ها و رفتارهای بهنجار و نابهنجار در هر دوره سنی. مباحث آغازین این كتاب به تاریخچه مددكاری، و موضوع انگیزه ها و رفتار انسان اختصاص یافته است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب تکنیک های کار با جامعه مددکاری جامعه ای

کتاب تکنیک های کار با جامعه مددکاری جامعه ای

مــحصولات مرتبط