کتاب سازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی

مولوی-اقتداری

محصول جدید

200,000 ریال

مدیریت
علی محمد اقتداری
مولوی
410
40
1392
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب سازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی

کتاب سازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی

مــحصولات مرتبط