کتاب جامعه شناسی for dummies

آوند دانش-شفقتی

محصول جدید

290,000 ریال

علوم اجتماعی
جی گبلر
مهدی شفقتی
آوند دانش
۹۷۸-۹۶۴-۷۱۱۴-۷۵-۲
356
2
1395
وزیری
شومیز
تعاملات انسانی و اجتماعی را در دنیایی پیوسته در حال تغییر بشناسید

جامعه‌شناسی عبارت است از پژوهش علمی درباره‌ی تعامل انسانی و اجتماعی. چه در یک دوره‌ی آموزشی در رشته‌ی جامعه‌شناسی ثبت نام کرده باشید‏، چه بخواهید بدانید که مفاهیم رایج در رشته‌ی جامعه‌شناسی چه کاربردی در زندگی شخصی یا حرفه‌ای شما دارند، این کتاب به شما می‌آموزد که چگونه ساخت اجتماعی و ساختار فرهنگی جامعه را تحلیل کنید.
  • کیستی، چیستی، و کجایی جامعه‌شناسی را کشف کنید- با اصول بنیادین جامعه‌شناسی آشنا شوید تا به ماهیت این رشته‌ی علمی پی‌ببرید، سرچشمه‌های تاریخی آن را بشناسید، و بدانید چه کسانی را جامعه‌شناس حرفه‌ای قلمداد می‌کنند.
  • عینک جامعه‌شناسی به چشم بزنید- بیاموزید که از دیدگاه جامعه‌شناسان حرفه‌ای به جامعه بنگرید تا بسیاری از جستا‌ر‌های مرتبط با جامعه را، از جمله فرهنگ، شبکه‌های اجتماعی، جامعه و جایگاه خودتان در آن را، بهتر درک کنید.
  • نسبت به وضعیت اجتماعی موجود، اشراف پیدا کنید- نحوه‌ی ایفای نقش همه چیز را، از نژاد گرفته تا جنس و جنسیت، در پیدایش برابری و نابرابری اجتماعی کشف کنید.
  • نهاد‌های اجتماعی را سامان ببخشید (یا سامان بزدایید)- مطالبی را بیاموزید که علم جامعه‌شناسی درباره‌ی کارکرد‌های (و در برخی موارد نیز درباره‌ی نقصان‌های کارکردی) شرکت‌های خصوصی‏، نهاد‌های غیرانتفاعی، دولت‌ها، و جنبش‌های اجتماعی پیش روی ما نهاده است.
  • درآینه به خود بنگرید- دریابید که مسیر زندگی‌تان به چه واسطه‌هایی، ناگریز، با جامعه‌ای پیوند خورده که در آن زندگی می‌کنید.

مقدمه
بخش ۱: اصول و مبانی
فصل ۱: جامعه‌شناسی: آشنایی با اصول و مبانی
فصل ۲: جامعه‌شناسی چیست و چرا باید مهم باشد؟
فصل ۳: تکوین تدریجی: تاریخچه‌ی علم جامعه‌شناسی
فصل ۴: شیوه‌های تحقیق: از آن رو که نمی‌توان جامعه را درون لوله‌ی آزمایش ریخت
بخش ۲: با دید جامعه‌شناسی به جامعه نگریستن
فصل ۵: اجتماعی شدن: "فرهنگ" چیست و کجا می‌توانم قدری از آن را به دست آورم؟
فصل ۶: جامعه‌شناسی خرد: اگر زندگی یک بازی است، قواعد آن کدام است؟
فصل ۷: گرفتار شدگان در تار عنکبوت: قدرت شبکه‌ها
بخش ۳: برابری و نابرابری در دنیای مکثر ما
فصل ۸: لایه بندی اجتماعی: تمام ما انسان‌ها برابریم، ولی بعضی از ما بیشتر از بقیه برابرند
فصل ۹: جنس و قومیت: نژادم را می‌شناسم، اما خط پایان کجاست؟
فصل ۱۰: دین مداری: ایمان در جهان متجدد
فصل ۱۱: جرم و انحراف: با قانون مبارزه کردم... و پیروز شدم!
بخش ۴: اینک همه در کنار هم: تحلیل تفصیلی نهاد اجتماعی
فصل ۱۲: فرهنگ صنفی: تأملی در نهاد‌ها و (نانهادها)
فصل ۱۳: قواعد بازی: جنبش‌های اجتماعی و جامعه‌شناسی سیاسی
فصل ۱۴: جامعه‌شناسی شهری و جمعیت‌شناسی: عشق از مرکز شهر پر کشیده است
بخش ۵: جامعه‌شناسی و زندگی شما
فصل ۱۵: تولد، استخدام، بچه‌دارشدن، مرگ: خانواده و سیر زندگی
فصل ۱۶: آینده‌ای که پشت سر گذاشته است: شناخت تحول اجتماعی
بخش ۶: بخش ده‌تایی‌ها
فصل ۱۷: ده کتاب جامعه شناسی که شباهتی به مشق شب ندارند
فصل ۱۸: ده روش برای استفاده از بینش‌های جامعه‌شناسانه در زندگی روزمره
فصل ۱۹: ده افسانه‌ی رایج درباره‌ی جامعه که علم جامعه‌شناسی بی‌اساس بودنشان را به اثبات رسانده است

نوشتن نقد و نظر

کتاب جامعه شناسی for dummies

کتاب جامعه شناسی for dummies

مــحصولات مرتبط