کتاب اکنون

سوره مهر-فاضل نظری

محصول جدید


«اکنون» به عنوان ششمین دفتر شعری فاضل نظری، شامل 40 غزل با مضامین عاشقانه و عارفانه است که در آستانه 40 سالگی شاعر آن منتشر شده است و حال و هوایی شبیه به اشعار مجموعه‌های «گریه‌های امپراطور» و «ضد» از او دارد.

165,000 ریال

ادبیات و شعر
فاضل نظری
سوره مهر
9786000329143
88
5
1397
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب اکنون

کتاب اکنون


«اکنون» به عنوان ششمین دفتر شعری فاضل نظری، شامل 40 غزل با مضامین عاشقانه و عارفانه است که در آستانه 40 سالگی شاعر آن منتشر شده است و حال و هوایی شبیه به اشعار مجموعه‌های «گریه‌های امپراطور» و «ضد» از او دارد.

مــحصولات مرتبط