کتاب پاسخ هایی مختصر به پرسش هایی بزرگ

فرهنگ نشر نو -صداقت

محصول جدید

کتاب پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ، اثری نوشته ی استیون هاوکینگ است که اولین بار در سال 2018 وارد بازار نشر شد. استیون هاوکینگ نه تنها از برخی از بزرگترین اسرار کائنات پرده برداشت، بلکه معتقد بود علم می تواند نقشی اساسی در حل مشکلات کره ی زمین ایفا کند.

220,000 ریال

متفرقه
استیون هاوکینگ
حسین صداقت
فرهنگ نشر نو
978-6229987414
200
1
1398
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب پاسخ هایی مختصر به پرسش هایی بزرگ

کتاب پاسخ هایی مختصر به پرسش هایی بزرگ

کتاب پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ، اثری نوشته ی استیون هاوکینگ است که اولین بار در سال 2018 وارد بازار نشر شد. استیون هاوکینگ نه تنها از برخی از بزرگترین اسرار کائنات پرده برداشت، بلکه معتقد بود علم می تواند نقشی اساسی در حل مشکلات کره ی زمین ایفا کند.

مــحصولات مرتبط