کتاب قدرت بی پولی

نگاه نوین-صدقی

محصول جدید

چگونه جیب های خالی بودجه کم و عطش موفقیت، بزرگترین مزیت رقابتی شما می شود؟

500,000 ریال

مدیریت
دیموند جان
کاوه صدقی
نگاه نوین
978-600-8913-22-1
365
1
1398
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب قدرت بی پولی

کتاب قدرت بی پولی

چگونه جیب های خالی بودجه کم و عطش موفقیت، بزرگترین مزیت رقابتی شما می شود؟

مــحصولات مرتبط