کتاب خرد راهبری خود و دیگران

ذهن آویز-صاحبی

محصول جدید

توصيه‌‌های راهبی كه ماشين فِراری‌‌اش را فروخت

380,000 ریال

روانشناسی عمومی
رابین شارما
علی صاحبی، عاطفه سلطانی فر
ذهن آویز
312
2
1397
رقعی
شومیز

امروزه برخلاف گذشته، نظریه‌پردازان حوزه منابع انسانی و مدیریت بر این باور نیستند که راهبران بزرگ کسانی با قابلیت‌ها و توانمندی‌های خاص هستند. این‌گونه راهبری به خودی خود و بدون انگیزه و تلاش شکل نمی‌گیرد، بلکه راهبری خردمندانه نیروی انسانی نیازمند آموزش مداوم و تلاش پیگیرانه برای درونسازی آموزه‌ها و تبدیل تجربه‌های شخصی و گروهی به خرد و حکمت و آنگاه به کارگیری خرد پرورش یافته در دنیای واقعی کسب و کار و تجارت یا هر حرفه دیگر است. نویسنده این کتاب، رابین شارما است که کتاب «راهبی که فراری‌اش را فروخت» را نوشته است. در این کتاب شارما، بار دیگر با طرح داستانی پر کشش از دیدار جولیان و پیتر می‌گوید و حکمت و خردی را که از فرزانگان شیوانا و حکمت شرق آموخته است در حوزه کوچینگ و مدیریت راهبرانه نیروی انسانی برای دستیابی به شناختی همه جانبه از خود و دیگرانی که با ما و یا برای ما کار می‌کنند به دست می‌دهد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب خرد راهبری خود و دیگران

کتاب خرد راهبری خود و دیگران

توصيه‌‌های راهبی كه ماشين فِراری‌‌اش را فروخت

مــحصولات مرتبط