کتاب سفر قیمت گذاری گذار و تحول سازمانی به سوی تعالی قیمت گذاری

نگاه دانش-نظری

محصول جدید

500,000 ریال

مدیریت
استفان لیوزو
محسن نظری، سارا رمضانی
نگاه دانش
9789641574132
240
1
1398
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب سفر قیمت گذاری گذار و تحول سازمانی به سوی تعالی قیمت گذاری

کتاب سفر قیمت گذاری گذار و تحول سازمانی به سوی تعالی قیمت گذاری

مــحصولات مرتبط