کتاب صکوک الگوهای ساختاربندی انتشار و سرمایه گذاری

امام صادق-شهباز

محصول جدید

145,000 ریال

مدیریت
عبدالقادر توماس، نظیف جی آدامز
مجید پیره، ناصر شهباز
دانشگاه امام صادق
978-964-7746-92-2
435
1
رقعی
شومیز

بعد از اجرای موفق ایده بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشورهای اسلامی، اندیشمندان مسلمان مطالعات گسترده ای برای طراحی ابزارهای مالی اسلامی انجام دادند و توانستند با رعایت ضوابط و مقررات شرعی و متناسب با نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی را طراحی نمایند.

در این میان یکی از منحصر به فردترین و باارزش ترین ابزارهای مالی اسلامی، «صکوک» است که در کتاب حاضر زوایای مختلف آن، از جنبه های نظری و الگوهای عملیاتی در هفت فصل با این عناوین تبیین می شود:
سرمایه گذاری در اسلام، صکوک (یشه ها و مشخصه ها)، ساختاربندی معاملات صکوک، صکوک حکومتی (کاربردها و مفاهیم)، کاربرد صکوک در حوزه های تامین مالی شرکت ها و املاک و مستغلات، زیرساخت های توانمندساز، و نتیجه گیری.

نوشتن نقد و نظر

کتاب صکوک الگوهای ساختاربندی انتشار و سرمایه گذاری

کتاب صکوک الگوهای ساختاربندی انتشار و سرمایه گذاری

مــحصولات مرتبط