کتاب سلف و اوراق سلف

بورس-ریاحی

محصول جدید

کتاب مذکور از اکثر قریب به اتفاق تحقیقات مهم در زمینه سلف و اوراق سلف در کشور و همچنین در سطح بین المللی بهره برده است و ضمن حفظ امانت در ارجاع به نویسندگان به جرح و تعدیل و همچنین اضافات متعددی جهت نیل خوانندگان به دریافت کاملی از مباحث مبادرت ورزیده است.

300,000 ریال

بورس
حامد تاجمیر ریاحی، فرزانه اشعریون قمی زاده
بورس
‫‬‭978-600-5959-91-8
265
1
1394
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب سلف و اوراق سلف

کتاب سلف و اوراق سلف

کتاب مذکور از اکثر قریب به اتفاق تحقیقات مهم در زمینه سلف و اوراق سلف در کشور و همچنین در سطح بین المللی بهره برده است و ضمن حفظ امانت در ارجاع به نویسندگان به جرح و تعدیل و همچنین اضافات متعددی جهت نیل خوانندگان به دریافت کاملی از مباحث مبادرت ورزیده است.

مــحصولات مرتبط