کتاب رویکرد طراحی احساس گرا در دوران معاصر

طراحی احساس گرا-محمدقلیزاده

محصول جدید

90,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
نازیلا محمدقلیزاده
فرهنگسرای میردشتی
۹۷۸۶۰۰۶۰۱۶۴۱۲
156
1
1391
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب رویکرد طراحی احساس گرا در دوران معاصر

کتاب رویکرد طراحی احساس گرا در دوران معاصر

مــحصولات مرتبط