کتاب اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته همراه با نرم افزارهای jmulti ,eviews 10, stata 15.1

نورعلم-حقیقت

محصول جدید

850,000 ریال

اقتصاد
جعفر حقیقت، صالح اکبر موسوی
نورعلم
978-600-169-281-9
446
1399
2
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته همراه با نرم افزارهای jmulti ,eviews 10, stata 15.1

کتاب اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته همراه با نرم افزارهای jmulti ,eviews 10, stata 15.1

مــحصولات مرتبط