کتاب اقتصاد تحریم نفت

دنیای اقتصاد-رجبی

محصول جدید

100,000 ریال

اقتصاد
پاتریک کلاسن
بهرنگ رجبی
دنیای اقتصاد
9786007106860
144
1
1394
رقعی
شومیز

این کتاب مختصر شرح مباحثه ای است میان اقتصاد دانانی از طیف های مختلف فکری درباره میزان توفیق دابیری که محمد مصدق برای رویارویی با تحریم نقتی حاضل از ملی کردن صنعت نفت ایران در پیش گرفت.ملی کردن صنعت نفت ایران عملی قهرمانانه انگار شد اما فراتر از این مرزها قدر قدرتانی جهانی آن را تهدیدی برای مافع خود و شاید مهم تر آغاز روندی می دیدند که میتوانست همه دنیا را درنوردد و به ملی شدن منابع طبیعی همه کشورهای محروم و توسعه نیافتنی بیانجامد.طبیعی بود که به مقابله برآیند و مهم ترین ابزارشان برای اعمال فشار،تحریم بود حالا بیش از شش دهه بعد از آن روزگار همه آن منازعات و نتایج و پیامدهایش مرور و تجربه قبلی حتما بی فایده نیست.این کتاب که مشتمل بر چهار مقاله و یک پیوست است،تلاشی برای چنین کاری است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب اقتصاد تحریم نفت

کتاب اقتصاد تحریم نفت

مــحصولات مرتبط