کتاب تفکر هنری

کتاب مهربان -صفرزاده

محصول جدید

در کودکی واژه شغل معنای خاصی برایم داشت. والدینم علاقه عجیب و غریبی به کار خود داشتند.
پدرم متخصص اعصاب و روان بود. او شیفته کارش بود به قدری که اگر میخواست رمزی انتخاب کند حتما
عدد آن به رشته کاریاش ارتباط داشت

این محصول در انبار موجود نیست

0 ریال

عمومی
دکترصفرزاده
کتاب مهربان
1
1397
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب تفکر هنری

کتاب تفکر هنری

در کودکی واژه شغل معنای خاصی برایم داشت. والدینم علاقه عجیب و غریبی به کار خود داشتند.
پدرم متخصص اعصاب و روان بود. او شیفته کارش بود به قدری که اگر میخواست رمزی انتخاب کند حتما
عدد آن به رشته کاریاش ارتباط داشت

مــحصولات مرتبط