کتاب مبانی تئوری و طراحی سازمان

سمت-اعرابی

محصول جدید

395,000 ریال

منابع کنکور_مدیریت بازرگانی
ریچارد ال دفت
محمد اعرابی، علی پارسائیان
دفتر پژوهشهای فرهنگی
964-6269-20-6
664
11
1394
وزیری
شومیز

سرفصل ها:

بخش اول: مقدمه ای بر سازمان

فصل اول سازمان ها و تئوری سازمان

بخش دوم: سیستم باز

فصل دوم مدیریت استراتژیک و اثربخشی سازمان

فصل سوم محیط خارجی

بخش سوم: ساختار و طراحی سازمان

فصل چهارم تکنولوژی تولید کالا، خدمات و اطلاعات

فصل پنجم اندازه و چرخه حیات سازمان

فصل ششم مبانی ساختار سازمان

فصل هفتم طراحی نوین برای رقابت جهانی

بخش چهارم: فصل هشتم نوآوری ئ تغییر

فصل نهم تکنولوژی اطلاعات و کنترل سازمانی

فصل دهم فرهنگ سازمانی و ارزشهای اخلاقی

فصل یازدهم فرآیندهای تصمیم گیری

فصل دوازدهم قدرت و سیاست

فصل سیزدهم روابط بین گروهی و تعارض

بخش پنجم: استراتژی و ساختار برای آینده

فصل چهاردهم روابط بین سازمانی

فصل پانزدهم به سوی سازمان های یادگیرنده

نوشتن نقد و نظر

کتاب مبانی تئوری و طراحی سازمان

کتاب مبانی تئوری و طراحی سازمان

مــحصولات مرتبط