کتاب نظریه سازمان پیش مدرن مدرنیست نمادین_تفسیری پست مدرنیسم

کتاب مهربان -رنگریز

محصول جدید

513,000 ریال

-10%

570,000 ریال

مدیریت
حسن رنگریز
کتاب مهربان
978-600-407-250-2
284
1
1398
وزیری
شومیز

کتاب مزبور می تواند به عنوان یک منبع بسیار مناسب و مفید مورد استفاده دانشجویان رشته های
مدیریت دولتی، بازرگانی، صنعتی، کسب وکار، اجرایی، فناوری اطلاعات و کارآفرینی برای درس
«تئوری های مدیریت پیشرفته « ،» نظریه های سازمان و مدیریت » و «نظریه های سازمان و مدیریت
پیشرفته » در مقاطع کارشناسی ارشد و حتی دوره دکتری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور
واقع شود و گام کوچکی در جهت غنی بخشی فرهنگ مدیریت کشور قرار گیرد

نوشتن نقد و نظر

کتاب نظریه سازمان پیش مدرن مدرنیست نمادین_تفسیری پست مدرنیسم

کتاب نظریه سازمان پیش مدرن مدرنیست نمادین_تفسیری پست مدرنیسم

مــحصولات مرتبط