کتاب نظریه سازمان پیش مدرن مدرنیست نمادین_تفسیری پست مدرنیسم

کتاب مهربان -رنگریز

محصول جدید

دردست چاپ میباشد

513,000 ریال

-10%

570,000 ریال

مدیریت
حسن رنگریز
کتاب مهربان
978-600-407-250-2
284
1
1398
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب نظریه سازمان پیش مدرن مدرنیست نمادین_تفسیری پست مدرنیسم

کتاب نظریه سازمان پیش مدرن مدرنیست نمادین_تفسیری پست مدرنیسم

دردست چاپ میباشد

مــحصولات مرتبط