کتاب مدیریت دولتی نظریه و کاربرد

کتاب مهربان -فرج وند

محصول جدید

342,000 ریال

-10%

380,000 ریال

مدیریت
اسفندیار فرج وند، فاطمه ابوالمعالی
کتاب مهربان
978-600-407-270-0
186
1
1398
وزیری
شومیز

مديريت، به عنوان فراگرد بكارگيري اثربخش و كارآمد منابع مادي و انساني تعریف می شود. در این تعریف منظور از اثربخشي ميزان تحقق اهداف (كارهاي درست انجام دادن) و منظور از كارآيي مقايسه خروجيهاي بدست آمده با وروديهاي مصرف شده (درست انجام دادن كار) است. اثربخشی به «چیستی» و کارآیی به «چگونگی» انجام کارها مربوط می شود. اثربخشی به تصمیم درست و کارآیی به اجرای درست اشارت دارد. دولت نیز مانند سایر کسب و کارها برای نیل به بهره وری ملی و رشد و توسعه اقتقادی باید به صورت اثربخش و کارآمد اداره شود. وجود دولت اثربخش و كارآمد، براي توسعه پايدار امري حياتي است و دولتي مي‏تواند اهداف توسعه را محقق سازد كه خود توسعه يافته باشد و از مؤسسات و نهادهاي عمومي توسعه يافته برخوردار باشد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت دولتی نظریه و کاربرد

کتاب مدیریت دولتی نظریه و کاربرد

مــحصولات مرتبط