کتاب بردن ایده ها به بازار

دنیای اقتصاد - قاسم زاده

محصول جدید

150,000 ریال

اقتصاد
تیم جونز، سایمون کربی
فریبرز قاسم زاده دقیق
دنیای اقتصاد
۹۷۸۶۰۰۴۹۷۰۲۵۹
144
1
1397
پالتویی
شومیز
داشتن ایده ‌‌های جذاب برای کسب موفقیت کافی نیست. در واقع زایش ایده‌‌ ها بخش راحت موضوع است و تصمیم‌ گیری درباره اینکه چه ایده ای موثرتر است، کاری دشوار است. بسیاری بیش از حد روی ایجاد ایده وقت می‌گذارند و انتخاب ایده و انتقال آن را به بازار فراموش می‌کنند. امروزه، در محیط اقتصادی جدید که به شدت رقابتی است، ایجاد ایده‌‌ های جذاب برای بازار به فعالیتی ضروری برای آینده سازمان ‌ها تبدیل شده است. این کتاب، راه تبدیل کردن ایده را به طرحی که جوابگوی بازار باشد، نشان می ‌دهد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب بردن ایده ها به بازار

کتاب بردن ایده ها به بازار

مــحصولات مرتبط