کتاب تشخیص و طراحی سازمان های پایدار روش سیستم پایا

کتاب مهربان -قربانی زاده

محصول جدید

331,500 ریال

-15%

390,000 ریال

مدیریت
خوسه پرز ریوس
وجه اله قربانی زاده، محمدعلی افتخاری، شیرین ساسانیان اصل، معصومه حقیقی زیدهی
کتاب مهربان
0-238-407-600-978
358
1
1397
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب تشخیص و طراحی سازمان های پایدار روش سیستم پایا

کتاب تشخیص و طراحی سازمان های پایدار روش سیستم پایا

مــحصولات مرتبط