کتاب فن بیان و مدیریت کلام

دانش ماندگار عصر-محمدی

محصول جدید

260,000 ریال

مدیریت
فاطمه محمدی
دانش ماندگار عصر
978-600-8608-10-3
152
1
1397
رقعی
شومیز

فن بیان در سخنرانی به معنا و مفهوم مجموعه ای از مهارت های کلامی و قواعد و تکنیک هایی است که در هنگام صحبت کردن از آنها استفاده می کنیم تا بتوانیم بیان عالی و گیرایی داشته باشیم که مخاطب خود را جذب کنیم. برخی از این تکنیک ها شامل: استفاده از کلمات معنادار و پرکاربرد، تأکیدها، تغییر تن صدا در هنگام ادا کردن جملات و کلمات و عدم یکنواختی آن، متناسب بودن سرعت در صحبت کردن، سکوت ها و درنگ ها و همچنین داشتن صدایی رسا و خوب برای ادا کردن آنهاست.

نوشتن نقد و نظر

کتاب فن بیان و مدیریت کلام

کتاب فن بیان و مدیریت کلام

مــحصولات مرتبط