کتاب مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی

تحقیقات صنعتی ایران-فتحی

محصول جدید

100,000 ریال

مدیریت
کوروش فتحی واجارگاه، اباصلت خراسانی، سمیه دانشمندی
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-600-173-078-8
124
2
1395
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی

کتاب مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی

مــحصولات مرتبط