کتاب اصول مدیریت فروشگاه

چاپ و نشر بازرگانی-آسیاچی

محصول جدید

65,000 ریال

مدیریت
محمود آسیاچی
شرکت چاپ و نشر بازرگانی
978-964-468-309-1
196
1
1391
وزیری
شومیز
افراد در شغل‌های دیگر از قاعده یك هرم به عنوان سازمان شروع می‌كنند و برای بالا رفتن از آن ضمن تلاش باید همكاران و رقبای خویش را كنار بزنند. اما در بازاریابی چندسطحی افراد از نقطه بالای ساختار سازمانی آغاز می‌كنند و هنگامی به موفقیت می‌رسند كه به قاعده آن ساختار برسند؛ راه رسیدن به قاعده نیز ارتقا و ترفیع همكارانشان است. بازاریابی چند سطحی، تجارتی قانونی و قابل قبول است. نكته‌ای كه بازاریابی چندسطحی را از دیگر حرفه‌ها متمایز می‌كند این است كه سن، نژاد، جنسیت، تجربه

نوشتن نقد و نظر

کتاب اصول مدیریت فروشگاه

کتاب اصول مدیریت فروشگاه

مــحصولات مرتبط