کتاب کلیات علم اقتصاد

روزنه-بهشتی

محصول جدید

1,495,000 ریال

اقتصاد
دارون عجم اوغلو، ديويد لبيسون، جان ای. ليست
عليرضا بهشتی شيرازی، محمدحسين نعیمی پور
روزنه
9789643347567
1280
1
1397
خشتی
گالینگور

پيش از اين علم اقتصاد تا اين حد شيرين و ساده بيان نشده است؛ عجم اوغلو، ليبسون و ليست اساسا اين کتاب را نوشته شده‌اند تا سادگي اين علم را مورد تاکيد قرار دهند. کتاب حاضر همچنين مي‌کوشد با مرتبط کردن مطالب خود با روبدادهايي که هر روزه با آنها سر و کار داريم سرماي مباحث نظري را از اقتصاد بگيرد و جنبه‌هاي دوست‌داشتني و جالب اين علم را در معرض ديد و تجربه دانشجويان قرار دهند. دارو عجم اوغلو استاد تمام کرسي اليزابت و جيمز کيليان در دانشکده اقتصاد موسسه فناوري ماساچوست MIT، عضو آکادمي ملي علوم، آکادمي هنرها و علوم آمريکا، جامعه اقتصادسنجان، انجمن اقتصادي اروپائي، و جامعه اقتصاددانان کار، برنده جايزه برتر تي. دبليو. شولتز از دانشگاه شيکاگو در سال 2004، جايزه افتتاحيه شروين روزن براي خدمات فوقالعاده به اقتصاد کار در 2004، جايز? علمي انجمن علوم ترکيه در سال 2006، جايزه جان ون نويمان، کالج راجک بوداپست در سال 2007، مدال جان بيتز انجمن اقتصاد آمريکا براي بهترين اقتصاددانان زير 40 سال و جايزه اروين پِلِين نِمرز. ديويد ليبسون استاد تمام اقتصاد در دانشگاه هاروارد، عضو دفتر ملي پژوهشهاي اقتصادي، عضو شوراي پژوهش آکادميک دفتر حفاطت مالي از مصرفکننده، جامع? اقتصادسنجي، آکادمي علوم و هنرها، برنده جايزه TIAA-CREF پل آ. ساموئلسون، و جايزه في بتا کاپي هاروارد. جان آ. ليست رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه شيکاگو، برنده جايزه کِنِت گالبريت از انجمن اقتصاد کشاورزي و کاربردي آمريکا، عضو آکادمي علوم و هنرهاي آمريکا، دستيار سردبير نشريه ادبيات اقتصادي Journal of Economic Literature و سردبير نشريه بررسي چشماندازهاي اقتصادي Journal of Economic Perspectives Review.

نوشتن نقد و نظر

کتاب کلیات علم اقتصاد

کتاب کلیات علم اقتصاد

مــحصولات مرتبط