کتاب مدیریت جامع دانشگاهی

چاپ و نشر بازرگانی-میرظفرجویان

محصول جدید

300,000 ریال

مدیریت
حسین میرظفریان جو
شرکت چاپ و نشر بازرگانی
9789644686177
328
1
1397
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت جامع دانشگاهی

کتاب مدیریت جامع دانشگاهی

مــحصولات مرتبط