کتاب مقدمه ای بر ارتباطات سیاسی

همشهری-کاظمی

محصول جدید

برایان مک نیر استاد روزنامه نگاری، رسانه ها و ارتباطات در دانشگاه تکنولوژی کوئینزلند است. این کتاب او طبیعت فصل مشترک میان سیاستمداران و رسانه ها،گستره ی کنش متقابل آن ها و دیالکتیک رابطه شان تمرکز می کند.

130,000 ریال

علوم سیاسی
برایان مک نیر
مهدی کاظمی
همشهری
978-964-241-179-5
278
1
1392
رقعی
شومیز

مک نیر همچنین به بررسی محدودیت های موجود در برابر اقدام های سیاستمداران از سویی، روزنامه‌نگاران از سوی دیگر و نیز نفوذ هر دو گروه بر آن چه شهروندان درباره ی آن می‌اندیشند و بر اساس آن عمل می‌کنند ، می‌پردازد.

دانشجویان، پژوهشگران، مدرسان و شهروندان علاقمند به روابط میان ارتباطات و سیاست مخاطبان این اثر هستند.

فصول این کتاب عبارتند از:

1- سیاست در عصر واسطه گری
2- سیاست دموکراسی و رسانه ها
3- تاثیرهای ارتباطات سیاسی
4- رسانه های سیاسی
5- رسانه ها در مقام بازیگران سیاسی
6- ارتباطات سیاسی حزبی- صنعت تبلیغات
7- ارتباطات سیاسی حزبی-روابط عمومی سیاسی
8- گروه های فشار سیاست و اکسیژن شهرت و تبلیغات
9- ارتباطات سیاسی بین المللی

نوشتن نقد و نظر

کتاب مقدمه ای بر ارتباطات سیاسی

کتاب مقدمه ای بر ارتباطات سیاسی

برایان مک نیر استاد روزنامه نگاری، رسانه ها و ارتباطات در دانشگاه تکنولوژی کوئینزلند است. این کتاب او طبیعت فصل مشترک میان سیاستمداران و رسانه ها،گستره ی کنش متقابل آن ها و دیالکتیک رابطه شان تمرکز می کند.

مــحصولات مرتبط