ارزان شد! کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت

کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت

مهربان-فیض

محصول جدید

90,000 ریال

-10%

100,000 ریال

مدیریت
فرهاد مشفقی
یدالله فیض
کتاب مهربان
964-7725-46-9
252
3
1392
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت

کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت

مــحصولات مرتبط