کتاب کودکان کار

پارس کتاب-صفارزاده

محصول جدید

170,000 ریال

علوم اجتماعی
جلال صفارزاده
پارس کتاب
۹۷۸۹۶۴۸۳۱۷۵۸۹
144
3
1396
رقعی
شومیز

کتاب حاضر، برداشتی از مجموعه مقالات پژوهشگران و دانشمندان جامعه‌شناس کشور است. در خلال این پژوهش کودکان سرباز، کودکان خیابانی،‌ تعاریف تکدی، اثرات زندگی در خیابان بر کودکان، نظریة کنترل اجتماعی، نظریة انگزنی، کار کودکان به مثابه یک جرم، سوءاستفاده جنسی از پسران، مرجع ملی حقوق کودک، اثرات زندگی در خیابان بر کودکان و ... مورد بررسی و توجه قرار گرفته است. در آخر کتاب نیز مجموعه‌ای از تصاویر کودکان فقیر جهان آورده شده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب کودکان کار

کتاب کودکان کار

مــحصولات مرتبط