کتاب توسعه صنعتی بلوک شرق در دوره پساکمونیستی

چاپ و نشر بازرگانی -محجوب

محصول جدید

400,000 ریال

اقتصاد
اسلاوو رادوسویک، برت سادوسکی
محمد ابراهیم محجوب
چاپ و نشر بازرگانی
978-964-468-622-1
201
1
1397
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب توسعه صنعتی بلوک شرق در دوره پساکمونیستی

کتاب توسعه صنعتی بلوک شرق در دوره پساکمونیستی

مــحصولات مرتبط