کتاب قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی

سخنوران-آخوندی

محصول جدید

900,000 ریال

حسابداری
احمد آخوندي
سخنوران
9786007459331
490
1
1398
رحلی
شومیز
1398-06-24

کتاب قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح مامورین م

صرفا چاپ سال۱۳۹۸ باشد

  1398-06-24

  کتاب قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح مامورین م

  صرفاچاپ سال ۱۳۹۸ باشد

   نوشتن نقد و نظر

   کتاب قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی

   کتاب قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی

   مــحصولات مرتبط