کتاب مکان یابی ژنتیکی و گزینش به کمک نشانگر

دانشگاه تهران -مرتضویان

محصول جدید

350,000 ریال

کشاورزی و دامپروری
بوپاتی
مرتضویان -رامشینی
دانشگاه تهران
978-9640371565
496
1
1397
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مکان یابی ژنتیکی و گزینش به کمک نشانگر

کتاب مکان یابی ژنتیکی و گزینش به کمک نشانگر

مــحصولات مرتبط