کتاب ویروس ها و باکتری های ماهیان پاتوبیواوژی و محافظت

دانشگاه تهران -میر قائد

محصول جدید

650,000 ریال

کشاورزی و دامپروری
کی وو-سیپریانو
میر قائد -زرگر
دانشگاه تهران
978-9640372029
654
1
1397
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب ویروس ها و باکتری های ماهیان پاتوبیواوژی و محافظت

کتاب ویروس ها و باکتری های ماهیان پاتوبیواوژی و محافظت

مــحصولات مرتبط