کتاب تحلیل داده ها در اکولوژی آبزیان

دانشگاه تهران -پورباقر

محصول جدید

350,000 ریال

کشاورزی و دامپروری
دکتر هادی پورباقر
دانشگاه تهران
978-9640371893
500
1
1397
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب تحلیل داده ها در اکولوژی آبزیان

کتاب تحلیل داده ها در اکولوژی آبزیان

مــحصولات مرتبط