کتاب راهنمای جامع نگارش پایان نامه و مقاله

کتاب مهربان-افسری

محصول جدید

پایان نامه درسی 6 واحدی و یا بعضا در برخی مراکز آموزشی 4 واحدیست که برای اتمام دوره کارشناسی ارشد دانشجویان ملزم به اخذ آن هستند .لازم به ذکر است دانشجویانی که در دوره پژوهش محور و یا مجازی ادامه تحصیل می دهند ملزم به گذراندن واحد پایان نامه نیستند.

130,000 ریال

مدیریت
امیر صفوی، احسان افسری
کتاب مهربان
978-600-9326-4-0-2
162
1395
1
وزیری
شومیز

با توجه به اهمیت پایان نامه در تحصیلات تكمیلی و جایگاهی كه به لحاظ حیثیت علمی دانشجو و استاد راهنما دارد، ضروری است كه در تمام مراحل انجام كار و بویژه پیش از تحویل آن به دانشكده و ارسال برای داوران، ارزیابی كاملی بر اساس معیارهای مشخص و عینی صورت گیرد. این معیارها برای سه گروه حائز اهمیت است :

1) دانشجو با در دست داشتن معیارهای ارزیابی می تواند همواره در جزئیات كار خود آنها را مورد توجه قرار دهد تا موردی را از قلم نیندازد و نیز كیفیت هر جزء از پایان نامه را كنترل كند. به عبارت دیگر، این معیارها ابزار خود ارزیابی برای دانشجو به شمار می رود،

2) استاد راهنما یا استاد مشاور می تواند پایان نامه دانشجوی خود را بر اساس این معیارها همواره تحت نظر و هدایت داشته باشد و در هر مرحله از كار، جزئیاتی كه دانشجو باید مورد توجه قرار دهد به وی گوشزد كند،

3) استاد داور نیز می تواند با در دست داشتن این معیارها، ارزیابی پایان نامه را به صورت دقیق و علمی به انجام رساند.

اضافه می شود كه افزون بر چنین معیارهایی، استانداردهایی نیز برای ارزیابی پایان نامه ها وجود دارد كه بیشتر بر جنبه های ساختاری تاكید می كند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب راهنمای جامع نگارش پایان نامه و مقاله

کتاب راهنمای جامع نگارش پایان نامه و مقاله

پایان نامه درسی 6 واحدی و یا بعضا در برخی مراکز آموزشی 4 واحدیست که برای اتمام دوره کارشناسی ارشد دانشجویان ملزم به اخذ آن هستند .لازم به ذکر است دانشجویانی که در دوره پژوهش محور و یا مجازی ادامه تحصیل می دهند ملزم به گذراندن واحد پایان نامه نیستند.

مــحصولات مرتبط