کتاب چالش های اخلاقی و اجتماعی در مدیریت دانش

کتاب مهربان-سیادت

محصول جدید

با توجه به اهمیت و قابلیت های بیشمار مدیریت دانش، رعایت مسایل اخلاقی در استفاده از دانش در سازمان های ایرانی به درستی احساس می شود. امیدوارم که این کتاب بتواند قدم خوبی در راستای بهبود مدیریت دانش و تعالی سازمان ها در داخل کشور بردارد. مطالعه این کتاب را به کلیه دانشجویان رشته های مختلف مدیریت، فناوری اطلاعات، کامپیوتر و صنایع و همچنین مدیران و کارشناسان سازمان های مختلف سراسر کشور توصیه می نمایم.

104,000 ریال

-20%

130,000 ریال

مدیریت
موریس کاستا
حسین سیادت، کاملیا ملکی
کتاب مهربان
978-600-407-134-5
212
1
1397
وزیری
شومیز

کتابی که پیش روی شماست یکی از بهترین کتاب ها در حوزه مدیریت دانش می باشد که به صورت خاص به مسایل اخلاقی و چالش های اجتماعی در این زمینه می پردازد. افراد باید دانش را خردمندانه به کار گیرند تا اخلاق رعایت شود. بنابراین بین اخلاق و دانش ارتباط معناداری وجود دارد و شرایط و محیط بکارگیری دانش باید در نظر گرفته شود. با توجه به تفاوت های مسایل اخلاقی و چالش های اجتماعی در شرق و غرب، مدیریت دانش بحث برانگیز می باشد. دانش می تواند خلق، ذخیره، انتشار، به کار گرفته، یاد گرفته، سرقت، فروخته، از بین رفته، فیلتر، کد گذاری، مدیریت و ایمن شود. برخی از این روش ها به صورت اخلاقی توصیه و برخی دیگر نهی می شوند. همچنین با توجه به عصر اطلاعات، فناوری اطلاعات و ابزارهای اطلاعاتی نیز بر این روش ها تاثیر گذار می باشند. توزیع عادلانه اطلاعات و دانش در سطح فردی، سازمانی، اجتماع و جهانی از دیگر موضوعات بحث برانگیز می باشد. بنابراین برای رسیدن به اقتصاد دانشی و دانش بنیان، توجه به مسایل اخلاقی و چالش های اجتماعی مدیریت دانش ضروری می باشد.

 

هدف این کتاب آشنایی با مبحث مدیریت دانش از دیدگاه مسایل اخلاقی و چالش های اجتماعی می باشد. انواع مختلف دانش و مراحل مدیریت دانش بیان می شوند و در کل چگونگی درک بهتر دانش و چالش های آن تشریح می شود. به همین منظور رابطه دانش و اخلاقیات، مدیریت دانش و دموکراسی، همچنین مدیریت دانش در چشم انداز انسانی مطرح می شوند. همچنین چالش ها و موضوعات مطرح در کپی دیجیتال و حرکت به سمت اخلاق گرایی بحث می شود. اخلاق و چالش های آن در توزیع دانش در حوزه آکادمیک و آموزش از راه دور نیز عنوان می شوند. در انتها به بیان چالش های نوآوری سازمانی و توسعه سازمان های دانش محور پرداخته می شود.

از آنجا که متن اصلی کتاب کاملا تخصصی بوده و از واژه های ادبی انگلیسی به دفعات استفاده شده است، سعی بر آن داشتیم که ترجمه آن به فارسی تا جای ممکن از شیوایی لازم برخوردار باشد. البته علیرغم تلاش های انجام شده برای ترجمه واژگان، در برخی از موارد معادل یابی فارسی عملا غیر ممکن بوده است و از واژگان اصلی در متن استفاده شده است که این امر می تواند خوانندگان را با واژگان مطرح در این علم آشنا سازد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب چالش های اخلاقی و اجتماعی در مدیریت دانش

کتاب چالش های اخلاقی و اجتماعی در مدیریت دانش

با توجه به اهمیت و قابلیت های بیشمار مدیریت دانش، رعایت مسایل اخلاقی در استفاده از دانش در سازمان های ایرانی به درستی احساس می شود. امیدوارم که این کتاب بتواند قدم خوبی در راستای بهبود مدیریت دانش و تعالی سازمان ها در داخل کشور بردارد. مطالعه این کتاب را به کلیه دانشجویان رشته های مختلف مدیریت، فناوری اطلاعات، کامپیوتر و صنایع و همچنین مدیران و کارشناسان سازمان های مختلف سراسر کشور توصیه می نمایم.

مــحصولات مرتبط