ارزان شد! کتاب خبر ربایی پدیده نوظهور در بازاریابی

کتاب خبر ربایی پدیده نوظهور در بازاریابی

کتاب مهربان-محمدیان

محصول جدید

ساختار کتاب را متناسب با فضای علمی ایران و مثالهای قابل فهم شکل دادیم، اما تلاش کردیم که مطالب مهم اسکات در آن حفظ شود. آن چه شما در این کتاب مشاهده می کنید، روایت ما از اندیشه های اسکات است که معتقدیم به شدت برای بازار ایران مناسب خواهد بود.

135,000 ریال

-10%

150,000 ریال

مدیریت
محمود محمدیان، محمد مرشدی صائین
کتاب مهربان
978-600-407-070-0
112
1395
1
وزیری
شومیز

یکی از پدیده های نوین بازاریابی مبحث خبرربایی است که به شدت می تواند به شرکتها در هر حوزه ای کمک کند. همه شرکتها نیاز دارند تا با مخاطبان بالفعل و بالقوه خود ارتباط برقرار کنند؛ اما بسیاری از آنها بودجه لازم برای این ارتباط را در اختیار ندارند. برخی هم از بودجه لازم برخوردارند، اما نمی توانند حتی با صرف این بودجه به بخش زیادی از مخاطبان خود رسیدگی کنند. بدین ترتیب با قاطعیت می توان گفت که پدیده خبرربایی به شدت می تواند به آنها کمک کند.

اصطلاح خبرربایی را اول بار دیوید اسکات به کار برده است. او این اصطلاح را از واژه هواپیما ربایی – hijacking- الهام گرفته و بر اساس آن واژه خبرربایی– newsjacking- را ساخته است. او در این زمینه سخنرانی هایی هم داشته و یک کتاب الکترونیکی بسیار کوچک هم به رشته تحریر درآورده است. کتاب الکترونیکی کوچک ایشان را به طور کامل مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که مثالهای آن برای خواننده ایرانی چندان قابل فهم نیست. از سوی دیگر، کتاب نیز با چهارچوب های متعارف علمی نوشته نشده است. از همین رو با ایشان ارتباط برقرار کردم و پیشنهاد نگارش یک کتاب علمی و کامل تر در این زمینه را دادم. ایشان ضمن استقبال عنوان کردند که امتیاز کار متعلق به ناشر کتاب الکترونیکی است و بهتر است با او وارد مذاکره شویم. از آنجایی که این عملیات قدری زمان بر بود و من وقت لازم را نداشتم به اتفاق آقای مرشدی کار تألیف یک کتاب به زبان فارسی در این زمینه با محوریت کتاب اسکات را شروع کردیم.

نوشتن نقد و نظر

کتاب خبر ربایی پدیده نوظهور در بازاریابی

کتاب خبر ربایی پدیده نوظهور در بازاریابی

ساختار کتاب را متناسب با فضای علمی ایران و مثالهای قابل فهم شکل دادیم، اما تلاش کردیم که مطالب مهم اسکات در آن حفظ شود. آن چه شما در این کتاب مشاهده می کنید، روایت ما از اندیشه های اسکات است که معتقدیم به شدت برای بازار ایران مناسب خواهد بود.

مــحصولات مرتبط