ارزان شد! کتاب جامعه شناسی دین از دین مدنی تا دین سیاسی

کتاب جامعه شناسی دین از دین مدنی تا دین سیاسی

کتاب مهربان-صداقتی

محصول جدید

به زعم مترجمان این اثر، کتاب حاضر اثری عمیق به شمار میرود که میتواند هم برای جویندگان مطالعات دینی بارویکرد اجتماعی مفید وخواندنی باشدو هم، به عنوان یک متن درسی دانشگاهی مورد استفاده علوم انسانی مرتبط به ویژه درس جامعه شناسی دین در رشته های علوم اجتماعی قرار گیرد. کتاب در شش فصل به طور مفصل درباب تلاقی سیاست، فرهنگ و دین با بهره گیری از وقایع تاریخی وسیاسی به ویژه در سده بیست میلادی تدوین شده است

180,000 ریال

-10%

200,000 ریال

مدیریت
مارسلا کریستی
مجتبی صداقتی زاده، فرهاد ابی زاده
کتاب مهربان
978-600-7317-42-6
376
1394
1
وزیری
شومیز

شالوده کتاب حاضر را مبحث دین تشکیل میدهد که با آیین ها و مناسکی خاص و اهداف و ماهیتی سیاسسی، معنویت نوینی را بنیان می نهد. دین مدنی، با بهره برداری از برخی گزاره های ادیان الهی، و برقراری ارتباط نوینی با واژه ی خدا، گونه ای از روح دینی ملهم از ملیت را می سازد و با در آمیختن دین و سیاست، در پی مقدس سازی ابعاد گوناگون اجتماعی با بهره گرفتن از شعائر و آیین های جمعی ملی است تا نمادهای قدرتمندی را در جهت همبستگی ملی و دستیابی به آرزوها و اهداف سیاسی پدید آورد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب جامعه شناسی دین از دین مدنی تا دین سیاسی

کتاب جامعه شناسی دین از دین مدنی تا دین سیاسی

به زعم مترجمان این اثر، کتاب حاضر اثری عمیق به شمار میرود که میتواند هم برای جویندگان مطالعات دینی بارویکرد اجتماعی مفید وخواندنی باشدو هم، به عنوان یک متن درسی دانشگاهی مورد استفاده علوم انسانی مرتبط به ویژه درس جامعه شناسی دین در رشته های علوم اجتماعی قرار گیرد. کتاب در شش فصل به طور مفصل درباب تلاقی سیاست، فرهنگ و دین با بهره گیری از وقایع تاریخی وسیاسی به ویژه در سده بیست میلادی تدوین شده است

مــحصولات مرتبط