روش های تحقیق در علوم اجتماعی

مدیران-ایران نژاد

محصول جدید

کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی که هم اکنون در اختیار دانشجویان و محققان گرامی قرار دارد ، به طریقی تنظیم شده است که تدریس و یادگیری در این رشته را تسهیل می کند.

250,000 ریال

مدیریت
مهدی ایران نژاد پاریزی
مدیران
9789649223223
425
1
وزیری
شومیز

در فصل از کتاب در رابطه با تجزیه و تحلیل های آماری است.

از این رو مطالب به نحوی ارائه شده است که صرفا کاربرد فنون آماری را نشان می دهد.

مطالب مربوط به نحوه ی استفاده از فنون آماری ، چگونگی انتخاب آماری مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج ، به همراه مراحل تحقیق علمی ، به طور مبسوط ، مورد بحث واقع شده است.

نوشتن نقد و نظر

روش های تحقیق در علوم اجتماعی

روش های تحقیق در علوم اجتماعی

کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی که هم اکنون در اختیار دانشجویان و محققان گرامی قرار دارد ، به طریقی تنظیم شده است که تدریس و یادگیری در این رشته را تسهیل می کند.

مــحصولات مرتبط