کتاب توانمندسازی منابع انسانی

مدیران-ایران نژاد

محصول جدید

توانمند سازی اصطلاحی است که در طول چند سال مقبولیت سریع و فزاینده ای داشته است و همچنین واژه ای است که در بحث های سیاسی مربوط به توانمند سازی فقر او افراد محروم یک کشور ، ظاهر می شود.

75,000 ریال

مدیریت
مهدی ایران نژاد پاریزی، معصومعلی سلیمیان
مدیران
978-964-92232-1-6
336
3
وزیری
شومیز

یک دانشمند علوم اجتماعی پیشنهاد نموده است که توانمد سازی افراد جامعه ( و نه سیاستمداران و دیوان سالاران ) راهبردی اصلی است برای ایجاد تغییر مورد لزوم جهت اصلاح جامعه قطبی شده آن هم به گونه ای افراطی یعنی جامعه ای که در آن یک طبقه بسیار کوچک و بسیار ثروتمند  ویک طبقه ی بسیار بزرگ و بسیار فقیر ، وجود دارد.

سر فصلها :

فصل اول : آنچه توانمند سازی نیست

فصل دوم :فرایند توانمند سازی

فصل سوم : مدیریت فرایند توانمند سازی

فصل چهارم : مفهوم توانمند سازی

فصل پنجم : دستاورد های توانمند سازی

فصل ششم : اهداف توانمند سازی

فصل هفتم : راهبردهای توانمند سازی

فصل هشتم : کنترلهای توانمند سازی

فصل نهم : نقشها و و ظایف جدید

فصل دهم : جمع بندی.

نوشتن نقد و نظر

کتاب توانمندسازی منابع انسانی

کتاب توانمندسازی منابع انسانی

توانمند سازی اصطلاحی است که در طول چند سال مقبولیت سریع و فزاینده ای داشته است و همچنین واژه ای است که در بحث های سیاسی مربوط به توانمند سازی فقر او افراد محروم یک کشور ، ظاهر می شود.

مــحصولات مرتبط