کتاب مدیریت و رفتار سازمانی

مدیران-ایران نژاد

محصول جدید

کتاب مدیریت و رفتار سازمانی  ، بررسی مدیریت و رفتار سازمانی را به همراه آثار زیادی که برای محل کار جدید در بردارد ، معرفی می کند.

240,000 ریال

مدیریت
جان آرشرمرهورن
مهدی ایران نژاد پاریزی
مدیران
9789649223261
574
3
1393
وزیری
شومیز

هدف مولف به طور مشخص عبارت است از فراهم آوردن زمینه ای به منظور خدمت موفقیت آمیز برای شما به عنوان یک مدیر دارای عملکرد بالا و مورد احترام در محیط کاری که انتخاب کرده اید.

کتاب حاضر یک کتاب درسی است ، در برگیرنده ی اندیشه های نظریه پردازان معروف مدیریت و در عین حال بسیار کاربردی است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت و رفتار سازمانی

کتاب مدیریت و رفتار سازمانی

کتاب مدیریت و رفتار سازمانی  ، بررسی مدیریت و رفتار سازمانی را به همراه آثار زیادی که برای محل کار جدید در بردارد ، معرفی می کند.

مــحصولات مرتبط