کتاب اصول پایان نامه نویسی از انتخاب موضوع تا دفاع نهایی

مدیران-ایران نژاد

محصول جدید

200,000 ریال

مدیریت
مهدی ایران نژاد پاریزی
مدیران
9786005899030
270
1
1395
وزیری
شومیز

سر فصل ها:

بخش اول: مبانی

فصل اول انتخاب موضوع تحقیق

فصل دوم نقش استاد راهنما

بخش دوم: بر عهده گرفتن تحقیق

فصل سوم برنامه ریزی فرآیند تحقیق

فصل چهارم مروری بر ادبیات تحقیق

فصل پنجم جمع آوری داده ها

فصل ششم تجزیه ئ تحلیل داده های کیفی

فصل هفتم تجزیه و تحلیل داده های کمی

فصل هشتم پیشنهادها

بخش سوم: ارائه نتایج

فصل نهم ارائه نتایج

فصل دهم نوشتن گزارش پژوهشی

فصل یازدهم ارائه گزارش شفاهی.

نوشتن نقد و نظر

کتاب اصول پایان نامه نویسی از انتخاب موضوع تا دفاع نهایی

کتاب اصول پایان نامه نویسی از انتخاب موضوع تا دفاع نهایی

مــحصولات مرتبط