کتاب سیستم ها و فرآیندهای غشائی ترکیبی

آوند دانش-صالحی

محصول جدید

300,000 ریال

فنی و مهندسی
آنجلو باسیل، کاترین چارکوزت
احسان صالحی، حمیدرضا کرمی
آوند دانش
۹۷۸-۶۰۰-۸۶۶۸-۰۷-۷
430
1
1395
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب سیستم ها و فرآیندهای غشائی ترکیبی

کتاب سیستم ها و فرآیندهای غشائی ترکیبی

مــحصولات مرتبط