ارزان شد! کتاب برنامه ریاضی برای اقتصاد کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی

کتاب برنامه ریاضی برای اقتصاد کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی

آوند دانش-حسینی

محصول جدید

382,500 ریال

-15%

450,000 ریال

ریاضی
هری کایسر، کنت مسر
علی حسینی یکانی، مهندس فواد عشقی، مهندس مرضیه امین روان
آوند دانش
۹۷۸-۶۰۰-۹۸۲۴-۸۰-۹
541
1
1396
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب برنامه ریاضی برای اقتصاد کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی

کتاب برنامه ریاضی برای اقتصاد کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی

مــحصولات مرتبط