کتاب من می توانم زمین را نجات بدهم

جوانه رشد-فرجی

محصول جدید

هَپَلی، هیولای کوچولویی است که دوست دارد روی زمین آشغال بریزد، در مصرف آب و برق صرفه جویی نمی کند، و اصلاً اهل بازیافت نیست. وقتی برق می رود، او متوجه می شود که کره ی زمین چقدر زیبا و هیجان انگیز است و برای این که زیبا و دوست داشتنی بماند به کمک او نیاز دارد..

آهای بچه ها!

هیچ می دانستید که شیرِ آبی که چکّه کند  در طول روز تا یازده لیتر آب هدر می دهد؟

120,000 ریال

رمان و داستان
الیسون اینچز
مرجان فرجی
رشد
978-600-6716-47-3
32
1
1396
خشتی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب من می توانم زمین را نجات بدهم

کتاب من می توانم زمین را نجات بدهم

هَپَلی، هیولای کوچولویی است که دوست دارد روی زمین آشغال بریزد، در مصرف آب و برق صرفه جویی نمی کند، و اصلاً اهل بازیافت نیست. وقتی برق می رود، او متوجه می شود که کره ی زمین چقدر زیبا و هیجان انگیز است و برای این که زیبا و دوست داشتنی بماند به کمک او نیاز دارد..

آهای بچه ها!

هیچ می دانستید که شیرِ آبی که چکّه کند  در طول روز تا یازده لیتر آب هدر می دهد؟

مــحصولات مرتبط