کتاب مبانی متجلی ساختن توانایی های درونی

جوانه رشد-مومنی

محصول جدید

همه چیز در زندگی شما نتیجه ای از آنچه می دانید، آنچه تجربه می کنید، و چگونگی تعامل شما با آن است. این عناصر، منبع نهایی را که هر چیزی از آن تحول می یابد، فراهم می کند.

75,000 ریال

روانشناسی عمومی
توماس هرولد
فریبا مومنی، فرامرز مومنی
جوانه رشد
978-600-6716-46-6
96
1
1396
رقعی
شومیز

هر چه بیشتر در مورد ناشناخته ها بدانید، بیشتر می فهمید که واقعا چقدر کم می دانید. این مسئله شما را فروتن می کند و به دنیای شگفتی ها، معجزه ها باز می گرداند.

اگر بنیادها و پایه های آنچه را در این جا به ترسیم درآمده درک و دنبال کنید، با متجلی ساختن آن ها، ارباب زندگی تان خواهید شد. درست همان طور که آرزو دارید. شما، در درونتان، توانایی کنار آمدن با هر چالشی را که با آن روبه رو می شوید ایجاد می کنید و پاسخی برای شادمانی دائمی و پایدار می یابید.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مبانی متجلی ساختن توانایی های درونی

کتاب مبانی متجلی ساختن توانایی های درونی

همه چیز در زندگی شما نتیجه ای از آنچه می دانید، آنچه تجربه می کنید، و چگونگی تعامل شما با آن است. این عناصر، منبع نهایی را که هر چیزی از آن تحول می یابد، فراهم می کند.

مــحصولات مرتبط