کتاب جغرافیای من و تو

هیرمند-اخوت

محصول جدید

افرادی که تا به حال شغل های زیادی را تجربه کرده انداما هنوز به شغل و در آمدی ثابت و خوب نرسیده اند

250,000 ریال

مدیریت
جنیفر اسمیت
مهرآیین اخوت
فراانگیزش
9789644083464
316
1
1397
رقعی
شومیز

افرادی که هر روز بیشتر کار میکنند اما هر روز فقیر تر می شوند
افرادی که میخواهند یک کسب و کار را در بازار راه اندازی کنند اما هیچ تجربه ای ندارنداغفرادی که یک عمر به خاطر ترس از شروع یک کسب و کار در حال شاگردی و کار برای دیگران هستند

نوشتن نقد و نظر

کتاب جغرافیای من و تو

کتاب جغرافیای من و تو

افرادی که تا به حال شغل های زیادی را تجربه کرده انداما هنوز به شغل و در آمدی ثابت و خوب نرسیده اند

مــحصولات مرتبط