کتاب بازسازی زندگی پس از طلاق

صابرین-کرمی

محصول جدید

اگرچه اين كتاب مفهوم و عنوان طلاق را با خود يدك مي كشد، توصيه ما اين است حتي افرادي كه تصميم به ازدواج دارند نيز اين كتاب را مطالعه كنند. چه اين كتاب با برشمردن علل طلاق در واقع رهنمودي براي احتراز از انتخابهاي نادرست را نيز در اختيار خواننده قرار مي دهد.

300,000 ریال

انگیزشی و موفقیت
فیشر البرتی
اکرم کرمی
صابرین
9789646181915
246
5
1393
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب بازسازی زندگی پس از طلاق

کتاب بازسازی زندگی پس از طلاق

اگرچه اين كتاب مفهوم و عنوان طلاق را با خود يدك مي كشد، توصيه ما اين است حتي افرادي كه تصميم به ازدواج دارند نيز اين كتاب را مطالعه كنند. چه اين كتاب با برشمردن علل طلاق در واقع رهنمودي براي احتراز از انتخابهاي نادرست را نيز در اختيار خواننده قرار مي دهد.

مــحصولات مرتبط