کتاب دنیای درون منبع جهانی عرضه

تیسا -مرادی

محصول جدید

غنی‌ترین و ثروتمندترین مکان‌ها، گورستان‌هایی هستند که
تجارت‌ها و کسب‌وکارهایی که هرگز شکل نگرفته،
کتاب‌هایی که هیچ‌گاه به رشتة تحریر درنیامده،
نواها و آهنگ‌هایی که هرگز سرداده نشده،
رؤیاهایی که هرگز در زندگی محقق نشده و
نیروهای بالقوه‌ای که هرگز آشکار نشده‌اند،
را در خود جای داده‌اند.

269,000 ریال

علوم اجتماعی
اوستین
مرادی
تیسا
226
۹۷۸-۶۰۰-۷۶۸۳-۶۹-۹
1
1397
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب دنیای درون منبع جهانی عرضه

کتاب دنیای درون منبع جهانی عرضه

غنی‌ترین و ثروتمندترین مکان‌ها، گورستان‌هایی هستند که
تجارت‌ها و کسب‌وکارهایی که هرگز شکل نگرفته،
کتاب‌هایی که هیچ‌گاه به رشتة تحریر درنیامده،
نواها و آهنگ‌هایی که هرگز سرداده نشده،
رؤیاهایی که هرگز در زندگی محقق نشده و
نیروهای بالقوه‌ای که هرگز آشکار نشده‌اند،
را در خود جای داده‌اند.

مــحصولات مرتبط