کتاب تدبیر و تحمل

لوح فکر-ابطحی

محصول جدید

تدبیر و تحمل عنوان کتابی است از محمد علی ابطحی که در 367 صفحه و توسط انتشارات لوح فکر در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است.

200,000 ریال

علوم سیاسی
محمدعلی ابطحی
لوح فکر
367
1
1388
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب تدبیر و تحمل

کتاب تدبیر و تحمل

تدبیر و تحمل عنوان کتابی است از محمد علی ابطحی که در 367 صفحه و توسط انتشارات لوح فکر در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است.

مــحصولات مرتبط